yellow1.jpg yellow3.jpg yellow2.jpg

ZEHNDER

to holenderskie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła najnowszej generacji oparte na wymienniku przeciwprądowym zapewniajacym najwyższy możliwy odzysk ciepła.

Technologia produkcji rekuperatorów ZEHNDER jest cały czas udoskonalana przez polskich inżynierów. Obecnie urządzenia te spełniają najsurowsze kryteria technologiczne łącząc w sobie ponad 70-letnie holenderskie doświadczenia produkcyjne uwzględniające specyfikę klimatu w Polsce i wysokie wymagania polskich klientów.

Śmiało można powiedzieć, że rekuperatory ZEHNDER to obecnie najbardziej wydajne i technologicznie zaawansowane urządzenia służące do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych na świecie.

Rodzina produktów ZEHNDER posiada wiele możliwości rozbudowy o urządzenia wspomagające system wentylacyjny i poprawiające komfort klimatyczny i użytkowy wentylowanych pomieszczeń: jednostkę chłodzącą ARTIC,  nagrzewnicę wtórną, sterowniki bezprzewodowe i przewodowe, czujniki dwutlenku węgla i wilgotności, możliwość podłączenia do instalacji domu inteligentnego.

Rekuperatory ZEHNDER wyposażone są w wymiennik przeciwprądowy o najwyższej sprawności oraz wentylatory na prąd stały. Konstrukcja wirników wentylatorów minimalizuje zużycie energii elektrycznej, co za tym idzie pozwala na utrzymanie kosztów eksploatacyjnych centrali na najniższym poziomie. Inteligentny, automatycznie regulowany układ antyzamrożeniowy zabezpiecza wymiennik ciepła przed zamarzaniem podczas długotrwałych, silnych mrozów. Każde urządzenie standardowo wyposażone jest w wewnętrzną zintegrowaną nagrzewnicę wstępną załączającą się na impulsowo, co zapewnia minimalizację zużycia energii i pozwala na równomierną pracę sytemu.

Wymiennik przeciwprądowy rekuperatorów ZEHNDER o unikatowej konstrukcji wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewniający odzysk ciepła na poziomie do 95% oraz do 127% w wersji entalpicznej (wersje ERV).

INFORMACJE OGÓLNE:

Rekuperatory ZEHNDER 350-450-550 LUXE zostały skonstruowane jako główny element w systemach zrównoważonej wentylacji nawiewno-wywiewnej. W systemach tych powietrze zanieczyszczone jest usuwane m.in. z kuchni, toalet i łazienek, a czyste powietrze z zewnątrz jest doprowadzane do pomieszczeń mieszkalnych i sypialnych. Wydajność rekuperatora AERIS 450 LUXE pozwala na stosowanie go zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak również w niewielkich biurach.

Obudowa
Obudowa urządzenia wykonana jest z płyt stalowych malowanych proszkowo, wyposażona dodatkowo w estetyczny front z tworzywa sztucznego. Króćce montażowe Ø160-180 mm wykonane są z polipropylenu.

Wentylatory
Rekuperator jest wyposażony w energooszczędne wentylatory na prąd stały z wirnikami HR. Dzięki temu oszczędność energii wynosi od 50% do 60% w porównaniu z wentylatorami na prąd zmienny o identycznej wydajności.

Filtry
Urządzenie wyposażone jest standardowo w filtry wielorazowego użytku G4. Sposób ich mocowania zapewnia doskonałą szczelność oraz swobodną wymianę bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Urządzenie wyposażone jest w system przypominania o konieczności wymiany filtrów, pracujący w oparciu o dane dotyczące długości pracy.

Wymiennik ciepła
Przeciwprądowy wymiennik ciepła o unikatowej konstrukcji i kształcie kanalików, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Sprawność do 95% (wersja VV) i do 127% (wersja ERV VV).

Układ antyzamrożeniowy
Rekuperator ZEHNDER 350-450-550 LUXE wyposażony jest w nagrzewnicę wstępną zamontowaną w kanale doprowadzającym powietrze z zewnątrz, w bliskiej odległości od wymiennika ciepła. Nagrzewnica wstępna załącza i wyłącza się automatycznie, podgrzewa powietrze zewnętrzne w przypadku długotrwałych i silnych mrozów, dzięki czemu kondensat wykraplający się wewnątrz wymiennika nie ulega zamarzaniu. Sterowanie systemem antyzamrożeniowym odbywa się w oparciu o parametry temperatury zewnętrznej, temperatury powietrza wywiewanego, wydajności oraz czasu.

Programowanie
Programowanie urządzenia odbywa się poprzez sterowniki COMFO SENSE lub panel dotykowy LUXE oraz za pomocą bezprzewodowego przełącznika łazienkowego RFZ (opcja dodatkowa).

Zabezpieczenie kominkowe
ZEHNDER 350-450-550 LUXE wyposażony jest w zabezpieczenie kominkowe. Jego działanie polega na ochronie przed powstaniem nierównomierności w pracy nawiewu i wywiewu (pod lub nadcśnienia w budynku). Przy aktywnym zabezpieczeniu kominowym nie ma możliwości wyłączania wentylatora wywiewnego i nawiewnego za pomocą sterownika/panelu. Funkcja ta wykorzystywana jest w domach wyposażonych w kominek, gdzie istnieje ryzyko zasysania dymu z komina do salonu.

By-pass
Urządzenie zapewnia optymalny komfort poprzez zastosowanie specjalnego obejścia, zwanego by-passem, który po załączeniu się kieruje całość powietrza odprowadzanego poza wymiennik. Rozwiązanie to zalecane jest szczególnie w systemach wyposażonych w gruntowy wymiennik ciepła. By-pass sterowany jest automatycznie na podstawie temperatury ustawionej przez użytkownika, tzw. temperatury komfortu. Urządzenie samodzielnie załącza by-pass przy intensywnym chłodzeniu mieszkania latem chłodniejszym powietrzem nocnym (tzw. swobodne chłodzenie).

Regulacja
Każdy ze stopni pracy rekuperatora może być płynnie regulowany podczas jego programowania, w zależności od potrzeb użytkowników budynku w przedziale od 15% do 100%.

Przyłącze elektryczne
Standardowe: 230V/50Hz. Podłączenie sterownika COMFO SENSE oraz LUXE odbywa się za pomocą dodatkowego przewodu sterowniczego 4 x 0,75 mm² ekranowanego.

Każda z wersji wyposażenia rekuperatora występuje w wykonaniu prawym lub lewym:

WERSJA PRAWA oznacza umieszczenie kanałów nawiewnego i wywiewnego (idących do wnętrza budynku) po prawej stronie urządzenia, a kanałów czerpni i wyrzutni po lewej.

Rekuperator ZEHNDER 350 LUXE

Najnowszej generacji holenderska centrala wentylacyjna  z wymiennikiem przeciwprądowym o najwyższej na rynku sprawności.

Dostępna również z wymiennikiem entalpicznym z odzyskiem wilgoci (wersja ERV).

Sprawność termiczna ZEHNDER 350 LUXE VV: do 95%.

Sprawność całkowita ZEHNDER 350 LUXE ERV VV: do 127%.

rekuperator ZEHNDER 350 LUXE

 

Polecana szczególnie do domów jednorodzinych i mieszkań, gdzie komfort przebywania oraz wysoka energooszczędność jest priorytetem.

Można wyposażyć w nią biura oraz niewielkiej kubatury obiekty użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety spa).

Wyposażona w wentylatory EBM prądu stałego z wirnikami o konstrukcji zapewniającej minimalizację zużycia energii, a co za tym idzie kosztów eksploatacyjnych urządzenia.

Rekuperator ZEHNDER 350 LUXE jest wyposażony w wewnętrzną zintegrowaną nagrzewnicę wstępną zapewniającą zabezpieczenie wymiennika centrali przed zamarzaniem i stanowiącej główny element jego systemu antyzamrożeniowego. Opatentowany algorytm jej sterowania w urządzeniu powoduje załączanie się nagrzewnicy jedynie na krótkie okresy czasu, co minimalizuje zużycie energii. Zaletą jest możliwość zachowania ciągłej wentylacji zrównoważonej w okresie długich mrozów - nie ma wówczas konieczności redukowania obrotów wentylatora nawiewnego i ilość nawiewanego do pomieszczeń powietrza pozostaje stała.

Cechy ZEHNDER 350 LUXE:

wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 95%
inteligentny system programowania i regulacji pracą rekuperatora
oszczędne wentylatory na prąd stały (zużycie energii od 10 W)
wentylatory regulowane niezależnie
automatyczny by-pass
wydajność 365 m³/h przy 200 Pa
system antyzamrożeniowy sterowany automatycznie (zintegrowana wewnątrz urządzenia impulsowa nagrzewnica wstępna)
estetyczna obudowa
cicha praca: już od 34 dB(A)
izolowane króćce montażowe o regulowanym ustawieniu
doskonała izolacja wewnętrzna
możliwość sterowania bezprzewodowego (RFZ)
zabezpieczenie komin(k)owe
możliwość podłączenia gruntowego wymiennika ciepła
współpracuje z czujnikiem CO2 i czujnikiem wilgotności
możliwość podłączenia nagrzewnicy wtórnej ZEHNDER Eno
współpracuje z jednostką chłodzącą ARTIC (z panelem LUXE)
możliwość podłączenia sterownika COMFO SENSE lub panelu LUXE
dwa filtry wielorazowe G4 na wyposażeniu centrali
możliwość stosowania filtrów z włókniny filtracyjnej na metalowych ramkach
możliwość stosowania filtrów F7 o podwyższonej klasie filtracji (dla alergików)
certyfikat Insytutu Domów Pasywnych w Darmstadt
Atest Higieniczny PZH

W wersji ERV:

wymiennik przeciwprądowy membranowy o sprawności do 127% (sprawność całkowita)
sprawność termiczna do 86%
oprócz ciepła wymiennik odzyskuje również wilgoć
opatentowana membrana polimerowa wymiennika z wbudowaną technologią Microban firmy DPoint
wymiennik odporny na zagrzybienie i drobnoustroje oraz na zamarzanie
możliwość mycia wymiennika wodą
bardzo szczelna konstrukcja: brak przechodzenia zapachów, gazów, zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego do nawiewanego
brak konieczności usuwania kondensatu
długa żywotność
optymalny kształt kanałów wymiennika powoduje tylko minimalny spadek ciśnienia: zaledwie o 50 Pa przy strumieniu 200 m3/h

Rekuperator ZEHNDER 450 LUXE

Najnowszej generacji holenderska centrala wentylacyjna  z wymiennikiem przeciwprądowym o najwyższej na rynku sprawności

Dostępna również z wymiennikiem entalpicznym z odzyskiem wilgoci (wersja ERV).

Sprawność termiczna ZEHNDER 450 LUXE VV: do 95%.

Sprawność całkowita ZEHNDER 450 LUXE ERV VV: do 127%.

Rekuperator ZEHNDER 450 LUXE

 

Polecana szczególnie do domów jednorodzinych i mieszkań, gdzie komfort przebywania oraz wysoka energooszczędność jest priorytetem.

 

Można wyposażyć w nią również biura oraz niewielkiej kubatury obiekty użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety spa).

Wyposażona w wentylatory EBM prądu stałego z wirnikami o konstrukcji zapewniającej minimalizację zużycia energii, a co za tym idzie kosztów eksploatacyjnych urządzenia.

 Cechy ZEHNDER 450 LUXE:

wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 95%
inteligentny system programowania i regulacji pracą rekuperatora
oszczędne wentylatory na prąd stały (zużycie energii od 12 W)
wentylatory regulowane niezależnie
automatyczny by-pass
wydajność 450 m³/h przy 200 Pa
system antyzamrożeniowy sterowany automatycznie (zintegrowana wewnątrz urządzenia impulsowa nagrzewnica wstępna)
estetyczna obudowa
cicha praca: już od 34 dB(A)
izolowane króćce montażowe o regulowanym ustawieniu
doskonała izolacja wewnętrzna
możliwość sterowania bezprzewodowego (RFZ)
zabezpieczenie komin(k)owe
możliwość podłączenia gruntowego wymiennika ciepła
współpracuje z czujnikiem CO2 i czujnikiem wilgotności
możliwość podłączenia nagrzewnicy wtórnej ZEHNDER Eno
współpracuje z jednostką chłodzącą ARTIC (z panelem LUXE)
możliwość podłączenia sterownika COMFO SENSE lub panelu LUXE
dwa filtry wielorazowe G4 na wyposażeniu centrali
możliwość stosowania filtrów z włókniny filtracyjnej na metalowych ramkach
możliwość stosowania filtrów F7 o podwyższonej klasie filtracji (dla alergików)
certyfikat Insytutu Domów Pasywnych w Darmstadt
Atest Higieniczny PZH    

W wersji ERV:

wymiennik przeciwprądowy membranowy o sprawności do 127% (sprawność całkowita)
sprawność termiczna do 86%
oprócz ciepła wymiennik odzyskuje również wilgoć
opatentowana membrana polimerowa wymiennika z wbudowaną technologią Microban firmy DPoint
wymiennik odporny na zagrzybienie i drobnoustroje oraz na zamarzanie
możliwość mycia wymiennika wodą
bardzo szczelna konstrukcja: brak przechodzenia zapachów, gazów, zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego do nawiewanego
brak konieczności usuwania kondensatu
długa żywotność
optymalny kształt kanałów wymiennika powoduje tylko minimalny spadek ciśnienia: zaledwie o 50 Pa przy strumieniu 200 m3/h

 

Rekuperator ZEHNDER 550 LUXE

Najnowszej generacji holenderska centrala wentylacyjna  z wymiennikiem przeciwprądowym o najwyższej na rynku sprawności.

Dostępna również z wymiennikiem entalpicznym z odzyskiem wilgoci (wersja ERV).

Sprawność termiczna ZEHNDER 550 LUXE VV: do 95%.

Sprawność całkowita ZEHNDER 550 LUXE ERV VV: do 127%.

Rekuperator ZEHNDER 550 LUXE

Polecana szczególnie do domów jednorodzinych i mieszkań, gdzie komfort przebywania oraz wysoka energooszczędność jest priorytetem.

Można wyposażyć w nią również biura oraz niewielkiej kubatury obiekty użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety spa).

Wyposażona w wentylatory EBM prądu stałego z wirnikami o konstrukcji zapewniającej minimalizację zużycia energii, a co za tym idzie kosztów eksploatacyjnych urządzenia.

Cechy ZEHNDER 550 LUXE:

wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 95%
inteligentny system programowania i regulacji pracą rekuperatora
oszczędne wentylatory na prąd stały (zużycie energii od 12 W)
wentylatory regulowane niezależnie
automatyczny by-pass
wydajność 570 m³/h przy 200 Pa
system antyzamrożeniowy sterowany automatycznie (zintegrowana wewnątrz urządzenia impulsowa nagrzewnica wstępna)
estetyczna obudowa
cicha praca: już od 39 dB(A)
izolowane króćce montażowe o regulowanym ustawieniu
doskonała izolacja wewnętrzna
możliwość sterowania bezprzewodowego (RFZ)
zabezpieczenie komin(k)owe
możliwość podłączenia gruntowego wymiennika ciepła
współpracuje z czujnikiem CO2 i czujnikiem wilgotności
możliwość podłączenia nagrzewnicy wtórnej ZEHNDER Eno
współpracuje z jednostką chłodzącą ARTIC (z panelem LUXE)
możliwość podłączenia sterownika COMFO SENSE lub panelu LUXE
dwa filtry wielorazowe G4 na wyposażeniu centrali
możliwość stosowania filtrów z włókniny filtracyjnej na metalowych ramkach
możliwość stosowania filtrów F7 o podwyższonej klasie filtracji (dla alergików)
certyfikat Insytutu Domów Pasywnych w Darmstadt
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1247/01/2009      

W wersji ERV:

wymiennik przeciwprądowy membranowy o sprawności do 127% (sprawność całkowita)
sprawność termiczna do 86%
oprócz ciepła wymiennik odzyskuje również wilgoć
opatentowana membrana polimerowa wymiennika z wbudowaną technologią Microban firmy DPoint
wymiennik odporny na zagrzybienie i drobnoustroje oraz na zamarzanie
możliwość mycia wymiennika wodą
bardzo szczelna konstrukcja: brak przechodzenia zapachów, gazów, zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego do nawiewanego
brak konieczności usuwania kondensatu
długa żywotność
optymalny kształt kanałów wymiennika powoduje tylko minimalny spadek ciśnienia: zaledwie o 50 Pa przy strumieniu 200 m3/h

PANEL DOTYKOWY LUXE

Najnowszej generacji panel ciekłokrystaliczny sterujący pracą systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartej na rekuperatorach ZEHNDER.

Nowoczesny design oraz intuicyjne i jednocześnie rozbudowane oprogramowanie sterujące pozwala na zastosowanie tego sterownika w każdym nowoczesnym i energooszczędnym domu. Panel sterujący obsługiwany jest poprzez dotykanie przez użytkownika piktogramów umieszczonych na ekranie.

CECHY:

nowoczesny design
rozbudowane oprogramowanie
możliwość programowania systemu rekuperacji
możliwość programowania tygodniowego pracy systemu wentylacyjnego
współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła
współpraca z jednostką chłodzącą ARTIC
możliwość podłączenia czujnika temperatury
wersja natynkowa

Za pomocą panelu dotykowego LUXE można:

ustawić i odczytywać cztery stopnie regulacji wydajności pracy rekuperatora: 1 - nieobecność, 2 - niski, 3 - średni, 4 - maksymalny poziom wentylacji,
ustawić i odczytywać aktualną datę i godzinę,
ustawić indywidualny program wentylacji, np. dla dni tygodnia,
ustawić funkcje dodatkowe poprzez Menu P,
ustawić i odczytywać komunikat o zabrudzeniu filtrów,
ustawić opóźnienie czasowe dla najwyższego ustawienia wentylacji,
włączyć i wyłączyć wentylator nawiewu i wywiewu (opcja wietrzenia wiosennego),
ustawić kontrast i jasność ekranu,
wybrać język menu (dostępne języki: GB, D, I, FR, PL, NL),
ustawić i odczytywać temperaturę komfortową.

Dodatkowo na wyświetlaczu panelu LUXE można odczytać:

meldunki o zakłóceniach lub błędach,
informację dotyczącą konieczności wymiany filtra,
informację o statusie rekuperatora.

STEROWNIK COMFO SENSE

Najnowszy energooszczędny sterownik o nowoczesnym wyglądzie, który zastąpił wcześniejszy model EASE. Prosty w obsłudze, przystosowany do współpracy z rekuperatorami ZEHNDER 350, 450 i 550 w wersjach LUXE. Niewielkie wymiary, czytelne ikony oraz prosty opis funkcji decyduje o intuicyjnej obsłudze sterownika COMFO SENSE. Bogate menu daje duże możliwości swobodnego sterowania pracą systemu rekuperacji.

CECHY

rozbudowane oprogramowanie
dotykowe przyciski
wyjątkowa prostota obsługi
możliwość tygodniowego programowania pracy systemu wentylacyjnego
współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła
ustawianie i odczytywanie daty i godziny
odczytywanie i zmiana intensywności wentylacji
aktywowanie czasowego ustawienia wysokiego poziomu wentylacji (przewietrzania)
włączanie i wyłączanie wentylatora nawiewnego i wywiewnego
wersja podtynkowa (montaż w puszce podtynkowej „60”)

URZĄDZENIE JONIZUJĄCE AERIS OXY

AERIS Oxy to zaawansowany technologicznie system oczyszczania i jonizowania powietrza nawiewanego w systemach wentylacji mechanicznej. Skutecznie redukuje ilość bakterii, wirusów, grzybów, pleśni oraz kurzu w powietrzu wewnętrznym. Dodatkowo zachowuje w czystości kanały wentylacyjne.

Urządzenie montowane jest w adapterze na kanale nawiewnym systemu wentylacji i może być zamontowane w dowolnym momencie, również po uruchomieniu systemu.

AERIS Oxy obniża ilość przenoszonych w powietrzu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zapachów, kurzu, pyłków oraz jonów dodatnich. Dzięki wysokozaawansowanym procesom technologicznym urządzenie oczyszcza powietrze zarówno w samych kanałach wentylacyjnych (jeszcze na dłużej zabezpieczając je przed jakimikolwiek zabrudzeniami) i przede wszystkim w wentylowanych pomieszczeniach.
To nowatorskie rozwiązanie pozwala jeszcze lepiej i aktywniej dbać o jakość powietrza wewnętrznego niż w tradycyjny sposób wykorzystując jedynie pasywne rodzaje oczyszczania powietrza (filtry). Dzięki zaawansowanej technologii RCI (Promieniowej Jonizacji Katalitycznej) doskonale chronią przed zagrożeniami mikrobiologicznymi usuwając z powietrza:

• bakterie i wirusy
• zarodniki pleśni i grzyby
• alergeny
• roztocza

Jak działa AERIS Oxy?

Podczas pracy urządzenia wytwarzana jest mieszanka tzw: przyjaznych utleniaczy, która pozwala skutecznie redukować zawarte w powietrzu nieprzyjemne zapachy oraz wytrąca kurz i inne pyłki z powietrza. Redukcji podlega ilość niekorzystnych dla człowieka jonów dodatnich, które są wytwarzane są przez sprzęt elektroniczny i mogą powodować częste bóle i zawroty głowy oraz złe samopoczucie. 

Do tej pory urządzenia w technologii RCI na szerszą skalę dostępne były w obiektach, w których przebywało w długim okresie czasu dużo osób, takich jak: szkoły, szpitale, przedszkole, żłobki, restauracje, biura. Niezależne badania wykazywały w tym czasie znaczne obniżenie zachorowalności pracowników oraz odczuwalną poprawę jakości powietrza.

Urządzenie AERIS Oxy działa w trybie ciągłym – nie jest wymagana żadna aktywność ze strony użytkownika systemu.

 


Urządzenie AERIS Oxy posiada certyfikat PZH, CE oraz Green Building Council. Jest także zgodny z dyrektywami RoHS i WEEE.

Działamy na terenie prawie całej Polski:

Szczecin

Szybowcowa 28

515 510 500

Poznań

Święty Marcin

515 510 500

Bydgoszcz

Poznańska

515 510 500

Łódź

Gdańska

515 510 500

Gdańsk

Dywizji Wołyńskiej

515 510 500

Wrocław

Partynicka

(71) 325 60 36

Warszawa

Żurawia

(22) 646 21 13